งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66 ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา  มัธยมศึกษา  จังหวัดสุรินทร์

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadgetประกาศผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  วันที่ 7-8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  
Click

               

กรรมการ  เจ้าหน้าที่    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33   
Click
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33  
แยกเป็นระดับชั้นนะครับ (ทุกรายการ)   Click